Y Pethau
Bychain
lles natur cymru

Mewn Glob


Dyma adnoddau i helpu dysgwyr i adnabod eu hemosiynau a datblygu strategaethau iach ac effeithiol i hunan reoli. Wedi’u creu gan ymarferwyr ac arbenigwyr seicoleg plant, mae’r set o fideos byr yn defnyddio’r cydweddiad syml a hawdd i’w ddeall o ‘globiau eira’ i drafod ein hemosiynau.

Adnoddau a chlipiau fidio i'w canfod yma.
A'r cardiau i gyd fynd ar gael yma.

Gall Y Pethau Bychain ymweld ag ysgolion, cylchoedd meithrin neu grwpiau cymunedol i gyflwyno ‘Mewn Glôb’ i ddysgwyr a staff.