Y Pethau
Bychain
lles natur cymru

Adnoddau

Basgedi:
- Adnoddau tymhorol wedi eu creu yn arbennig ar gyfer yr ysgol neu sefydlia
- Stori wedi ei hysgrifennu at ddibenion yr ysgol neu sefydliad e.e.. yr ardal leol, hanes lleol neu achlysur arbennig
- Ystod o weithgareddau hwyliog i gyd fynd â gofynion y Cwricwlwm i Gymru
- Pwyslais ar flaenoriaethau’r ysgol
- Ymweliad â’r safle i osod yr adnoddau yn ei lle
- Wedi eu creu gan ddwy athrawes sy’n arbenigo yn y Celfyddydau Mynegiannol, Yr Ardal Allanol/ Natur a Lles!

Adnoddau wedi’u personoli, megis:
- Disgiau stori/ canu/ cymeriadau/ geirfa wedi’u paentio a llaw
- Cardiau ioga thematig

Fideos Llesiant:
Tanysgrifiwch i dudalen Youtube Y Pethau Bychain